Valná hromada 2013

V úterý 29. ledna 2013 od 17.00 hodin se konala Valná hromada v salonku restaurace Balkán. Účast trochu poznamenalo počasí a chřipková epidemie. Přesto se schůze konala za velkého zájmu členů. Bylo možnost tam zaplatit členské příspěvky na rok 2013.

Program Valné hromady:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
2. Odsouhlasení programu, volba zapisovatele
3. Výroční zpráva o činnosti za rok 2012
4. Hospodaření organizace za rok 2012
5. Volba mandátní a volební komise
6. Volba nového výboru (dle stanov organizace se volí po 2 letech činnosti)
7. Volba revizní komise
8. Plán činnosti na rok 2013
9. Přijetí nových zájemců o členství, členské příspěvky
10. Diskuse
11. Usnesení, závěr

29.04. 2019 10:55:28
17.04. 2022 09:39:48
141610
Fr. Kožíka 2719,688 01 Uherský Brod  přihlásit poslední změna: 17.02. 2013 20:54:22