Dětský den v Újezdci u Luhačovic 26. 5. 2012

Dětský den uspořádalo naše občanské sdružení Mozaika UB ve spolupráci s:
eRKo - rodičovský klub při ZŠ Újezdec
TOM turistický oddíl mládeže Újezdec
Berušky - Farní klub Újezdec-Těšov
odbor mládeže Sokol Újezdec-Těšov

Sportovně zábavné odpoledne pro děti předškolního a školního věku a nejen pro ně. Počasí nám přálo a velká účast byla odměnou všem pořadatelům a sponzorům. Děti soutěžily na stanovištích, kde si prověřily nejen tělesnou, ale i paměťovou zdatnost. Po skončení soutěžních klání na ně čekalo společné opékání špekáčků.

Ke zdárnému a spokojenému průběhu nedělního odpoledne přispěli i sponzoři:
Eva a Karel Kubišovi, Adriagold, Motorest Štěpán, potraviny Šmídovi,
"Dolní hospoda" Újezdec u Luhačovic, kavárna Újezdec,
"hospoda U Čechů" Újezdec u Luhačovic
Potraviny Těšov - p. Brulíková

29.04. 2019 10:55:28
17.04. 2022 09:39:48
141606
Fr. Kožíka 2719,688 01 Uherský Brod  přihlásit poslední změna: 30.05. 2012 17:02:36