Dětský den v Újezdci u Luhačovic 5. 6. 2011

Tuto akci-Dětský den uspořádalo naše občanské sdružení Mozaika UB ve spolupráci s
eRKo - rodičovský klub při ZŠ Újezdec,
TOM tuistický oddíl mládeže Újezdec,
Berušky - Farní klub Újezdec-Těšov,
odbor mládeže Sokol Újezdec-Těšov.

Sportovně zábavné odpoledne pro děti všeho předškolního a školního věku a nejen pro ně. Počasí nám přálo a velká účast byla odměnou všem pořadatelům a sponzorům. Děti soutěžily na devíti stanovištích, kde si prověřily nejen tělesnou, ale i paměťovou zdatnost. Po skončení soutěžních klání na ně čekalo společné opekání špekáčků.

Ke zdárnému a spokojenému průběhu nedělního odpoledne přispěli i sponzoři:
Eva a Karel Kubišovi,
"Dolní hospoda" Újezdec u Luhačovic,
"hospoda U Čechů" Újezdec u Luhačovic,
Potraviny Těšov - p. Brulíková,
Fa Versaco Zlín- školní a kancelářské potřeby Zlín,
Fa DUMONT o.z. ČR - strojní a zámečnická výroba.

29.04. 2019 10:55:28
17.04. 2022 09:39:48
142005
Fr. Kožíka 2719,688 01 Uherský Brod  přihlásit poslední změna: 19.09. 2011 18:01:20