Valná hromada 2015

V sobotu 14. března od 16:00 hodin jsme se sešli na výroční členské schůzi v hotelu MONDE, 1. patro, v salónku. Účast byla 63% členů spolku.

Program valné hromady:

  1. Zahájení a kontrola usnášení schopnosti valné hromady
  2. Odsouhlasení programu, volba zapisovatele
  3. Přijetí nových členů do organizace, členské poplatky
  4. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 a zpráva o hospodaření v roce 2014
  5. Volba nového výboru a revizní komise
  6. Změna názvu organizace
  7. Úprava textu stanov – nahrazení výrazu „ občanské sdružení“ výrazem „zapsaný spolek“
  8. Plán činnosti na rok 2015
  9. Diskuse, závěr

Zápis k nahlédnutí zde!!!

15.04. 2023 16:49:47
17.04. 2022 09:39:48
153531
Fr. Kožíka 2719,688 01 Uherský Brod  přihlásit poslední změna: 26.03. 2015 17:56:26