Zasedání Krajské rady ZP

26. 4. 2022 jsme se, coby zástupci našeho zapsaného spolku, zúčastnili Krajského shromáždění rady zdravotně postižených ve Zlíně. Hlavním bodem jednání byla volba krajské rady ZP. Za náš spolek byl zvolen Vraťa Charvát. Také zasedání pozdravil přes web kameru předseda NRZP Mgr. Václav Krása. V diskuzi potom zazněly různé dotazy a poznatky z úst zástupců jednotlivých spolků a sdružení. Je určitě přínosem, že se o naší činnosti dozvědělo více lidí, na krajské úrovni.


Fotografie zde!!!

29.04. 2019 10:55:28
17.04. 2022 09:39:48
141610
Fr. Kožíka 2719,688 01 Uherský Brod  přihlásit poslední změna: 01.05. 2022 23:31:32