Konference pro zdravotně postižené

Ve středu 14. 07. 2021 se ve školící místnosti Městské nemocnice s poliklinikou v UB konala Krajská konference Město přívětivé k osobám se zdravotním postižením, které jsme se za náš spolek zůčastnili. Konferenci pořádala Národní rada osob se zdravotním postižením. Záhájení se ujal Mgr. Jan Uherka, místopředseda NROZP, který přivítal všechny zástupce spolků a organizací. Poté se slova ujal starosta města Ing. Kubáník, který pohovořil o proměnách města a o záměrech do budoucnosti. O sociálních aktivitách města ve prospěch osob se zdravotním postižením promluvila Mgr. Havlíková. Dále dostali prostor zástupci spolků aby představili svoje aktivity, za náš spolek promluvil p. Charvát. Po přestávce a občerstvení dostala prostor Charita a Sociální služby Uh. Hradiště, kteří seznámili účastníky se svojí činností a plány do dalších let. O přístupnosti dopravy pro osoby se sníženou pohyblivostí a orientací promluvil Mgr. Chramosta. Na závěr proběhla diskuze, radní odpověděli na dotazy, také jsme dostali prostor a upozornili na možnost vyzvednout si Euroklíč na provozovně DIGIhandi na Neradicích.

 

Fotografie zde!!!

29.04. 2019 10:55:28
17.04. 2022 09:39:48
142008
Fr. Kožíka 2719,688 01 Uherský Brod  přihlásit poslední změna: 19.07. 2021 13:13:44