II. setkani Krajské rady osob zdravotně postižených

NÁRODNÍ RADA OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ZLÍNSKÉHO KRAJE která se  konala 26. října 2022, 14.00 hod. ve Vsetíně, Tyršova 1271, tentokrát v prostorách organizace SONS. Člen naší organizace byl zvolen do tohoto výboru a zúčastnil se tohoto zasedání.


PROGRAM JEDNÁNÍ
1. Zahájení
2. Určení zapisovatele a ověřovatele jednání
3. Schválení programu
4. Charakteristika aktuální situace
5. Různé
6. Ukončení jednání

29.04. 2019 10:55:28
17.04. 2022 09:39:48
142005
Fr. Kožíka 2719,688 01 Uherský Brod  přihlásit poslední změna: 15.11. 2022 18:52:46