Slavnostní předávání cen Mosty 2019

Dne 15. 9. 2020 se ve zlínském Kongresovém centru se uskutečnilo odložené předávání cen MOSTY, které jsou udělovány Národní radou osob se zdravotním postižením ČR za mimořádnou aktivitu nebo čin ve prospěch občanů se zdravotním postižením. Jednalo se již o 17. ročník slavnostního vyhlašování těchto cen. Za rok 2019 byla cena udělena ve čtyřech kategoriích. Tohoto slavnostního vyhlášení se zúčastnili také naší nynější i bývalí členové.

 

Cenu Mgr. Janu Uherkovi předával Mons. arcibiskup Olomoucký Jan Bosco Graubner moravský katolický biskup

Jedním z oceněných byl Jan Uherka z Uherského Brodu, předseda Rovné šance z.s.. Cenu získal ve III. kategorii – osobnost hnutí osob se zdravotním postižením, a to za celoživotní práci ve prospěch osob se zdravotním postižením. Činnost Jana Uherky ve prospěch těch, kteří to potřebují, je opravdu celoživotní. Je zakladatelem spolku Rovné šance Uherský Brod, jehož účelem je přispívat ke zkvalitňování života občanů Uherskobrodska se zdravotním postižením a jejich inkluzi do společnosti. Rovné šance obhajují a prosazují zájmy a potřeby osob se zdravotním postižením a jejich rodin. „Pan Uherka dokázal podat pomocnou ruku a pomoci mnoha lidem v jejich téměř beznadějné a neřešitelné situaci. Pomáhá nejen vřelým slovem, osobní účastí, ale také konkrétním činem. Jako předseda spolku organizuje ozdravné pobyty, přednášky a besedy týkající se práv osob se zdravotním postižením, společenské a kulturní aktivity a zajišťuje také poradenskou činnost pro všechny, kdo potřebují jeho radu v oblasti sociální," píše Eva Jurásková ze Středního odborného učiliště v návrhu na udělení ceny, ke kterému se připojilo také město Uherský Brod. Jan Uherka byl také iniciátorem založení denního stacionáře pro osoby s tělesným a mentálním postižením v našem městě. Denní stacionář zajišťuje služby sociální péče lidem, kteří jsou z důvodu mentálního, tělesného nebo kombinovaného postižení částečně nebo úplně závislí na pravidelné pomoci jiné osoby. Sociální služba pomáhá těmto lidem zvládat základní životní potřeby a podporuje jejich osobní aktivity. Umožňuje pečujícím členům rodiny být aktivní na trhu práce a ve společnosti. Další, velmi významnou funkcí oceněného, je funkce předsedy Zlínské krajské rady osob se zdravotním postižením. Pro své mimořádné znalosti a vědomosti ve věcech sociálních si ho hejtman Zlínského kraje vybral jako svého koordinátora problematiky osob se zdravotním postižením.

Příští ročník se bude konat v Ostravě.

29.04. 2019 10:55:28
17.04. 2022 09:39:48
143980
Fr. Kožíka 2719,688 01 Uherský Brod  přihlásit poslední změna: 09.02. 2021 20:07:39