Opékaní špekáčků

Jako každoročně, jsme si vybrali den s velmi pěkným teplým odpolednem pro naši již tradiční každoroční akci  "opékání špekáčků" na hvězdárně DK v UB. Ve čtvrtek  25. 8. 2016 od 16.30 hodin jsme se sešli v hojném počtu a při opékání nejrůznější uzeniny jsme si povídali, vyměňovali zkušenosti a nasmáli se při rozhovorech na rozličná témata nejčastěji spojená např. s bezbariérovým cestováním.... a zážitky spojenými s létem a koupáním.  Před setměním jsme s plnými břichy těch dobrot poděkovali p. Leošovi Assmanovi za umožnění pěkně stráveného podvečera v romantickém prostředí hvězdárny, těšíme se na opékačku příští rok.

Fotografie zde!!!

29.04. 2019 10:55:28
27.08. 2019 18:57:20
130591
Fr. Kožíka 2719,688 01 Uherský Brod  přihlásit poslední změna: 16.08. 2018 23:28:29