Toulky po okolí

Několik typů na možnou projížďku s vyhlídkami:

Vizovice
- zaparkovat u vlakového nádraží, popojet kousek zpět k Sokolovně, u ní vlevo na růžově označenou trasu (turistická mapa) pro vozíčkáře, je tam převýšení možná 75 až 100 m a jak uvidíš na mapě, dá se to sjet z vrchu dvěma cestami zpět do Vizovic.

Polešovice - rozhledna
Uh. Brod - Vlčnov - Hluk - Uh. Ostroh - Moravský Písek - Polešovice, projedete přes na mapě tzv. Městečko, takové náměstíčko s parkovištěm, vpravo na kopci bude vidět kostel,
za tím náměstíčkem odbočíte vpravo do ul. Vinařské až k rozcestí, tam odbočíte nalevo do kopce a až budete mít po pravé ruce přístřešek, cesta zatáčí doleva mezi vinohrady a vpravo bude vinařství a penzion Vaďura, pokračujete pořád po jedené cestě nahoru mezi vinohrady a sady až na hřeben kopce, kde jsou krásné výhledy na Karpaty a na druhou stranu na Chřiby, Stříbrnice s modrým kostelem  až k malému parkovišti u rozhledny, kde jsou ty výhledy směrem na Karpaty, když nejdeš na rozhlednu) asi horší. Pak se dá jet dál od toho parkoviště je spojka na silnici která vede vpravo z Tučap a Vy odbočíte doleva na Vážany. Kousek je vlevo kamenný kříž a za ním je odbočka na zpevněnou cestu nad Vážany až k rozhledně nad Vážany. Tam jsou také pěkné výhledy i bez toho, aniž bys lezl na rozhlednu. Od této rozhledny pokračuje tato zpevněná cesta dál  až po ní sjedete na hlavní cestu vedoucí z Újezdce do Vážan, tam končí domy Vážan, tam se dáte doleva a sjedete přes Váženy zpět do Polešovic.
Ve Vážanech je také možné odbočit do Ořechova, kde je možné si prohlédnou pěkný zámek, alespoň zvenčí a pod ním jsou jak vidím na mapě restaurace, kde by se dalo zastavit na pohoštění, snad by tam měla být možnost zaparkovat.

Mařatice - Rochus
z UH směrem k našemu domu, který je v rohu mezi Sokolovskou na Jarošov a Vinohradskou. Najedete na Vinohradskou, na konci zatáčí vpravo a hned pár metrů je odbočka doleva (po pravé straně je cedule s parkem Rochus a malá kaplička) a za chvíli zatáčí napravo do kopce, vlevo je při ní chodník se zábradlím, vyjedete na kopec a vlevo stojí dům a u něho je parkoviště si pro 30 aut. Odsud k tomu vlastnímu parku a kapli je to ještě daleko do kopce. Doufám, že byste mohli s označeným autem vyjet od parkoviště vydlážděnou cestou doprava až k budově, kde se v případě akcí prodávají vstupenky do toho areálu. Odsud na vozíku se dá popojet ke kapli, tam už to není vydlážděné, ale vysypané.

Spytihněv - do leva směr na Halenkovice přes dráhu a před hřbitovem vpravo odbočka na zpevněnou silnici, vyhlídka Maková, cedule a rozcestníky, auto tam zaparkuje a kousek po trávě do kopce je samotná vyhlídka 360°. Pak po té zpevněné sjet dále dolů na silnici vedoucí z Napajedel do Halenkovic doleva a než začnou domy v Halenkovicích a je tam také vysílač, odbočíte doprava na zpevněnou cestu do kopce a přijedete k vyhlídce Šárka, tam můžete potom pokračovat dál na Žlutavu lesem kolem lomu a do vesnice, na kraji je minizoo s hospůdkou, nevím kdy a jak otvírají, projedete vesnicí a po hlavní cestě sjedete do Napajedel k Fatře.

Vážení přátelé,

z Národního památkového ústavu jsme dostali informaci, která nepochybně zaujme všechny lidi se zdravotním postižením, ale především osoby se sluchovým postižením.

Od 28. března 2024 jsou na zámku Slatiňany (Pardubicko) a zámku Hrádek u Nechanic (Královéhradecko) hlavní prohlídkové okruhy přeloženy do českého znakového jazyka. Pro lepší komunikaci mají pokladní připraveny karty se základními informacemi, aby se mohli s touto skupinou návštěvníků lépe domluvit.

Pracoviště NPÚ, které obhospodařuje hrady a zámky v regionech Liberecko, Pardubicko, Královéhradecko, mají k dispozici také pomůcky pro osoby nevidomé a naleznete zde také informace o bezbariérových okruzích na hradech a zámcích.

https://www.npu.cz/cs/ups-sychrov/pro-osoby-s-handicapem

Věřím, že v jarních a letních měsících této nabídky hojně využijete.

Přeji vám všechno dobré.

S pozdravem

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

https://nrzp.cz/2024/04/03/informace-c-31-2024-nabidka-prohlidky-zamku-slatinany-a-zamku-hradku-u-nechanic-pro-osoby-s-handicapem/

15.04. 2023 16:49:47
17.04. 2022 09:39:48
166414
Fr. Kožíka 2719,688 01 Uherský Brod  přihlásit poslední změna: 07.04. 2024 01:30:20