Činnost v roce 2023

18. 05. přednáška J. Malého Houby v průběhu roku".

07. 08. otevřena v provozovně DIGIhandi Houbařská poradna, provoz každé pondělí v měsících srpen, září, říjen.

Určeno: přímo v poradně 7 druhů, přes msg, watshap, mail, či přímo v lese 114 druhů hub.

Členové kroužku nasbírali vzorky hub, které pak zavezli na mykologické výstavy.

Do Brna zavezeno 55 druhů, na Salaš 43 druhů a do Kroměříže 94 druhů, celkem 192 vzorků.

V Kroměříži měl náš kroužek vlastní expozici s „houbovými zahrádkami, tj. ukázkami různých druhů hub, popisem místa jejich růstu, určováním hub i stromů, pod kterými rostou.

Konalo se 12 vycházek do lesa s hledáním a určováním hub. Jedna vycházka byla pak spojena i s ukázkou zpracování a zavařováním hub do nálevu.

12. 11. se v okolí Pašovic uskutečnila 1. oficiální vycházka pořádaná kroužkem HoubařiUB.

22. 11. domluvili jsme přednášky J. Malého na školách ve Starém Hrozenkově a v Pitíně. Celkem se jich zúčastnilo 102 dětí a 10 pedagogů.

22. 11. přednáška J. Malého na téma Zdravotně prospěšné houby našich lesů. Zároveň byla představena činnost našeho kroužku. Nyní má kroužek 5 členů, o vycházky, přednášky a další akce projevilo zájem 11 nových houbařů.

15.04. 2023 16:49:47
17.04. 2022 09:39:48
166414
Fr. Kožíka 2719,688 01 Uherský Brod  přihlásit poslední změna: 17.01. 2024 16:10:03